95_215153332547100_306414110087688

Med den rette proaktive tilgang, kan selv de største udfordringer overvindes //

Gennem mange år, er der blevet uddannet for få slagtere i Danmark – sammenlignet med erhvervslivets behov for kompetencer.
Mange initiative er blevet iværksat. Såvel lokalt som på brancheniveau. Meget har virket – og kurven ser delvist ud til at være knækket.

Et af de stærkeste og mest konkrete initiativer står indsjæle fra Bilka og Danmarks Slagteriskole ZBC bag. I fællesskab har de gennem et år flyttet en stor del af undervisningen ud i praksis, hvor eleverne har fået lov til at stå side om side med rigtige gourmetslagtere- og delikatessemedarbejdere allerede under grundforløbet. Med 100% fokus på læring for eleverne.
Det har givet dem et helt særligt indblik i virkelighedens verden – og nedbrudt fordomme om faget og branchen. Det har i følge eleverne selv gjort dem endnu mere motiveree og parate til at gennemføre uddannelsen – og klædt dem på til deres fremtiden ude i praksis. Såvel hos os som hos vores gode kolleger i branchen.

I Bilka – og resten af Salling Group – vil vi gerne engagere os helhjertet i fødevareuddannelser over hele landet, for derigennem at bygge bro mellem skole- og erhvervsliv. Det er nemlig WIN-WIN-WIN.